המלצות על עורכי דין - כוכבים
Lawyer-Reviews
עורכי הדין המומלצים בישראל

מה עדיף: הסכם מתנה או צוואה?

מה עדיף: הסכם מתנה או צוואה?

הדרך הרווחת להסדרת חלוקת רכושו של אדם לאחר לכתו היא כמובן צוואה. אולם, יש אופציה נוספת לחלוקת הרכוש כאשר הוא בעודו בחיים – עריכת הסכם מתנה המכונה גם "חלוקת ירושה בחיים".

בעריכת הסכם מתנה טמונים יתרונות וחסרונות רבים אל מול צוואה, ובהחלטה כיצד יש לבצע את חלוקת הרכוש יש מספר עניינים שכדאי לשקול. המאמר שלפניכם, עשוי לסייע לכם בהחלטה מה עדיף, הסכם מתנה או צוואה?

מהו הסכם מתנה?

הסכם מתנה הוא חוזה רשמי, הנותן תוקף משפטי לפעולת המתנה של העברות בעלות קניינית כלשהי מאדם לאדם אחר. הסכם המתנה נדרש על מנת להעביר בעלות בצורה מוחלטת ולמנוע סכסוכים עתידיים בנוגע לנתינת המתנה. "חוק המתנה" הוא שקובע את התנאים לנתינת מתנה במצבים שונים.

העניין הוא, שלפעמים אדם מעוניין להעביר נכסיו כשהוא עדיין בחיים. קיימות מספר סיבות אפשריות לכך כגון הרצון למנוע סכסוכי ירושה בלכתו, הבטחת העברה של רכוש, יכולת לפקח על התנהלות הדור היורש עם המתנה שניתנה לו וקיימות סיבות נוספות. לעיתים, המוריש בוחר הסכם מתנה על מנת להבריח רכוש מפני נושים.

מהם ההבדלים בין הסכם מתנה לצוואה?

ישנם כמה הבדלים מרכזיים בין הסכם מתנה בחיים לצוואה. בקבלת ההחלטה האם עדיף לערוך הסכם מתנה או צוואה, חשוב להכיר את ההבדלים.

  1. זכות החזרה – במידה והסכם המתנה בחיים נערך בצורה המשלימה את הוראות החוק, מקנה את הזכות על הנכס שניתן במתנה לאלתר. קיימת זכות חזרה בהסכם מתנה, אולם מתנה ניתנת לביטול רק בנסיבות מסוימות הקבועות בחוק ולכן קשה לחזור ממנה. לעומת זאת, המצווה רשאי לערוך ולשנות את צוואתו בכל עת ואין על כך מגבלה.
  2. קביעת מדרג יורשים – בהענקת מתנה, לא ניתן לקבוע מדרג בו מקבל מתנה אחד יחליף את מקבל המתנה הקודם לו. לעומת זאת, בעריכת צוואה ניתן לקבוע מדרג יורשים, כך שהמצווה רשאי להגדיר אדם שיירש במקום אדם אחר במצבים מסוימים.
  3. וודאות ויציבותהסכם מתנה הוא יציב יותר מאשר צוואה. זאת כיוון וקשה מאוד לערער על תוקף הסכם המתנה ולשנות אותו לאחר לכתו של נותן המתנה. לעומת זאת, פסילת צוואה עשויה להתקבל בכמה מצבים, כך שקל יותר לערער על התוקף שלה.
  4. תשלום מיסים – בעוד שהליך הירושה הוא הליך הפטור מתשלום מיסים, הסכם מתנה כרוך בתשלום מיסים מופחתים כגון שליש מהתשלום על מס רכישה.

מה לגבי מצב בו הסכם המתנה סותר את הוראות הצוואה?

ככלל, הענקת נכס במתנה משמעותה שהנכס שייך מעתה והלאה למקבל המתנה, כך שנותן המתנה אינו יכול להוריש את אותו הנכס בצוואה שכן הנכס כבר לא שייך לו.

נכס שניתן במסגרת הסכם מתנה שווה ערך לנכס שנמכר. לפיכך, בדרך כלל הסכם מתנה גובר על הצוואה, ואין ליורש זכות הוצאת הנכס מידי מקבל המתנה. עניין זה מותנה בכך שהסכם המתנה נערך כדין.

כשירותה של נתינת המתנה נבחנת על ידי מספר קריטריונים, ביניהם:

  • הוא האם המצווה ערך את סכם המתנה תוך בחירה חופשית ועצמאית? נסיבות עריכת הסכם המתנה הן קריטיות בתשובה לשאלה האם הסכם המתנה תקף. לדוגמא, יש לבחון האם יש חשש כי הסכם מתנה נערך באיום או כפייה מצד מקבל המתנה.
  • הוא האם המתנה היא למראית עין בלבד? כלומר, מתנה שתכליתה היא העלמת רכוש או בריחה מפני תשלום לנושים. היא מתנה למראית עין ואינה תקפה. במקר שהסכם המתנה עומד מול צוואה, והוכרע כי הסכם המתנה לא בעל תוקף משפטי, המתנה תועבר ליורשים על פי הצוואה.

**** המלצות על עורכי דין שנוספו לאחרונה לאתר****

עו"ד אלי לוטן

עו"ד איתן ליפסקר

עו"ד אליאב ביטון

עו"ד עודד חן

ההמלצות נבדקו ואושרו על ידי הצוות המקצועי של האתר.

האם ניתן לתת מתנה מחמת מיתה?

הסכם מתנה יכול שיתקיים בתנאי או בחיוב. אמנם כשמדובר בהסכם מתנה בחיים, התנאים שניתן להטיל על הסכם המתנה הם מוגבלים. הסכם מתנה מחמת מיתה משמעותו שהמתנה מותנית במות נותן המתנה, קרי – המוריש, והחוק קובע כי הסכם כזה הוא פסול.

מתנה שתינתן רק לאחר מות נותן המתנה תוכל לקבל תוקף רק בצוואה. הוראה זו בחוק מטרתה לשמור על חופש הציווי של המצווה, שכן כפי שצוין קודם, החזרה ממתנה היא קשה מאוד לעומת צוואה שבה המצווה רשאי לשנותה כראות עיניו.

לסיכום, הדרך המיטבית לחלוקת רכושו של אדם תלויה בנסיבות המקרה. לאור היתרונות והחסרונות הקיימים בהסכם מתנה, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בעניין, על מנת שעורך הדין יבחן את נסיבות המקרה ויסייע בקבלת החלטה מושכלת ובעריכת הסכם המתנה או הצוואה.

*הבהרה: התוכן המופיע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. העושה שימוש בתוכן - עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.